APOLOGETIKKRISTEN TRODIVERSE

Största budet


tree

"Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han [Jesus Kristus] svarade honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.”
Matt 22:36-39
Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er.
Rom 12:14-18

"Kärleken väcker kärlek, och godheten hjälper andra människor att våga vara goda. Även om den som hänger sig åt kärleken kommer att bli besviken många gånger, så kommer han också att upptäcka att han får mycket kärlek tillbaka. [...] Hämnden gör att det onda förs vidare och sprider sig i världen. Genom att förlåta så visar vi att vi vägrar låta det onda gå vidare. Vi stoppar det från spridning.

Guds rättvisa handlar inte om att ge lika för lika, utan att ge gott i överflöd [...]

Människan har en fri vilja och har gjort sig själv till en del av det onda. Om Gud började utplåna allt ont så skulle vi alla stryka med. Ont och gott är sammanflätade i oss som tygremsorna i en trasmatta. Tar man bort delar av mattan, så faller allt sönder. [...] Gud bekämpar det onda genom att förlåta det, detta är det unika i det kristna budskapet."
--- Martin Modéus

Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få evigt liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.
1 Joh 4:9-10

Jesus budskap är fyllt med kärlek, men vem är Jesus? (Krister Renards sida: www.gluefox.com)