APOLOGETIKKRISTEN TRODIVERSE

DNA

"DNA-molekylen kan liknas vid en planritning efter vilken proteinerna och cellerna i en organism byggs upp." -NE
Det finns mer information i en enda DNA-sträng än i hela Nationalencyklopedin, men varifrån kom all denna information?

Ur ett perspektiv där man inte räknar med Guds existens kan detta bli en problematisk fråga. T.ex. drog en ledande ateistisk filosofiprofessor vid namn Antony Flew slutsatsen att DNA-molekylens uppkomst tyder på att ”intelligence must have been involved”.1 För hur kan liv uppstå ur död materia? Antony Flew menar att detta var en anledning till att han lämnade ateismen och blev övertygad om Guds existens (dock deism).

Om man vill försöka svara på frågan utan att dra Antony Flews slutsats bör man vara medveten om att naturligt urval inte kan fungera utan celler. Eller för att använda William A. Dembskis ord (av mig fritt översatt) "Man kan inte använda naturligt urval för att förklara DNA:s ursprung utan att anta existensen hos det man försöker förklara" Naturligt urval kan därför inte ha lett fram till uppkomsten av DNA då naturligt urval bygger på redan levande organismers kamp om tillvaron.

Men kan proteiner själva kan sätta ihop sig till en fungerande cell? Av cellens komplexitet att döma är det ungefär som om tegelstenar, virke, fönster osv. ("proteiner") skulle av en slump sätta ihop sig till en skyskrapa ("cell") med hjälp av en stormvind. Detta helt utan att det finns en ritning (DNA). Dessutom tycks cellen vara långt mer komplex än en skyskrapa.

www.signatureinthecell.com -Stephen C. Meyer
Den fantastiska cellen -Krister Renard

1 ABC News (2004-12-09): Famous Atheist Now Believes in God - One of World's Leading Atheists Now Believes in God, More or Less, Based on Scientific Evidence, New York 2004


Jag tackar dig för dina mäktiga under,
förunderligt är allt du gör.
- Psalm 139:14a