APOLOGETIKKRISTEN TRODIVERSE

Evangelium

joh11

Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

-Romarbrevet 10:9-13

romarbrevet


Jesus korsfästelse ger oss möjligheten att få gemenskap med Gud! Genom syndafallet, där människan valde att gå sin egen väg bort från Gud uppstod enligt Bibeln ett oöverstigligt gap mellan henne och Gud. Ett gap som även gav tragiska konsekvenser för den värld vi lever i. I Bibeln berättar Jesus om en kommande yttersta dom för alla människor. En dom där Jesus försoningsoffer på korset blir en räddning för de som tror!

Gud har själv sträckt ut sin hand till människan när han sände sin son, Jesus Kristus, till jorden. På korset utplånade Jesus den avgrund som finns mellan människa och Gud.


Jesaja 53:6

... De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till den plats som kallas Skallen korsfäste de honom och förbrytarna, den ene till höger och den andre till vänster. Jesus sade: ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.” De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sade: ”Andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds Messias, den utvalde.” Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sade: ”Om du är judarnas kung, så hjälp dig själv.” Det fanns också ett anslag ovanför honom: Det här är judarnas konung. Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom och sade: ”Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss.” Men då tillrättavisade honom den andre: ”Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont.” Och han sade: ”Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike.” Jesus svarade: ”Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset.”

Lukasevangeliet 23:32-43
Efesierbrevet

Om du längtar efter att kunna tro så uppmanar jag dig att ärligt be om tro samt att söka Gud. Det är mycket lätt att hävda att Gud inte finns och att Bibeln inte är Guds ord. Din framtid är alldeles för viktig för att inte prövas av dig personligen! Be att Gud skall uppenbara sin sanning för dig, genom sitt ord eller på annat sätt.

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

Johannesevangeliet 3:16

Länkar:

Vem är Jesus?
- JAG ÄR den gode herden
- JAG ÄR världens ljus
- JAG ÄR grinden
- JAG ÄR vägen, sanningen och livet
- JAG ÄR livets bröd (eng)
- JAG ÄR (eng)
- JAG ÄR uppståndelsen och livet
- JAG ÄR vinstocken, ni är grenarna

- Jesus tvättar lärjungarnas fötter
- Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.
- Huset på berggrunden
- Mer bibelord...


Joh 14