APOLOGETIKKRISTEN TRODIVERSE

Evolutionsteorin


I stort kan man utifrån en kristen synvinkel dela upp synen på evolutionsteorin i två övergripande synsätt.

A

Den första kategorin menar att utvecklingen mellan arterna, makroevolution, inte har ägt rum. Man menar med andra ord att Gud har frambringat arter i en konkret skapelseakt.


B

Den andra kategorin menar på det inte finns en motsättning mellan skapelsen och evolutionsteorin. Vilket innebär att Gud har låtit arter frambringats genom evolutionära processer.C

En tredje (icke teistisk) kategori menar att livet på jorden har utvecklats enbart genom evolutionsteorinära processer. Desutom menar man att livet på någon outgrundligt sätt har uppkommit av en slump ur ren materia. (Vilket innebär att livet helt saknar övergripande mening och anledning. - Livet är blott en gnista i det ändlösa mörkret!)
* Synsätt C ifrågasätts helt och hållet av A. Inom B håller man däremot med om att det har skett och sker en utveckling mellan arterna och att alla arter har ett gemensamt ursprung.

* Inom både A och B är man noga med att påpeka att naturligt urval inte kan förklara uppkomsten av liv, då det naturliga urvalet bygger på redan levande organismers kamp om tillvaron!

* Naturligtvis kan det inom den ateistiska/materialistiska världsbilden finnas mening i livet, även om det inte går att finna någon övergripande mening med livet. Världsbilden beskrivs av egna förespråkare som ”en brokig parantes mellan två intigheter ”. En slumpartad företeelse helt utan mening. Självfallet är denna syn på livet näst intill oändligt långt bort från synsätten (A eller B), där vi är älskade av universums skapare och där livet har ett oändligt värde och en övergripande mening!Det är värt att nämna att det finns oenighet mellan A och B huruvida skapelsen som den beskrivs i första mosebok är förenlig med evolutionsteorin eller ej.

Så var nu min farfars farfars far... en amöba? Här finner du länkar som berör evolutionsteorin utifrån kategori A. Länkarna är hämtade från Krister Renards hemsida: www.gluefox.com. Ytterliggare en länk inom kategori A finner du här: genesis.nu.

För den som vill fördjupa sig inom kategori B så rekommenderar jag The language of God som är en mycket läsvärd bok av vetenskapsmannen Francis S. Collins.

Ur ett kristet perspektiv där förespråkare kommer fram till så vitt skilda ståndpunkter som i A och B tycker jag personlig att det är klokt att påminna sig om Augustinus ord om att det kan vara olämpligt och skadligt att mena sig ha Bibelns auktoritet i vissa svåra frågor då det kan leda till att "Bibelns författare misstänks för att ha undervisat så. [och] Därmed bedöms de såsom okunniga och förkastas av människor utanför den kristna församlingen."11. Ur De Genesi ad Litteram, bok 1, kap 19:39.