APOLOGETIKKRISTEN TRODIVERSE

Fadder

svält

www.hoppetsstjärna.se/

Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: "Gå i frid, håll er varma och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv utan gärningar är den död.
- Jakobsbrevet 2:15-17

Gud, ditt tålamod med mänskligheten är obegriplig. Vi förstör och dödar och anklagar sedan dig för grymhet. Vi tar maten från de svältande och anklagar sedan dig för orättvisa. Hjälp oss att skapa en rättvis värld.
Amen

Webaid