BIBELORD

Förkortningar av Gamla Testamentets (GT) böcker (39st)


1 Mos Första Mosebok
2 Mos Andra Mosebok
3 Mos Tredje Mosebok
4 Mos Fjärde Mosebok
5 Mos Femte Mosebok
Jos Josua
Dom Domarboken
Rut Rut
1 Sam Första Samuelsboken
2 Sam Andra Samuelsboken
1 Kung Första Kungaboken
2 Kung Andra Kungaboken
1 Krön Första Krönikeboken
2 Krön Andra Krönikeboken
Esr Esra
Neh Nehemja
Est Ester
Job Job
Ps Psaltaren
Ords Ordspråksboken
Pred Predikaren
Höga V Höga Visan
Jes Jesaja
Jer Jeremia
Klag Klagovisorna
Hes Hesekiel
Dan Daniel
Hos Hosea
Joel Joel
Am Amos
Ob Obadja
Jon Jona
Mik Mika
Nah Nahum
Hab Habackuk
Sef Sefanja
Hagg Haggai
Sak Sakarja
Mal Malaki

Förkortningar av Nya Testamentets (NT) böcker (27st)


Matt Matteusevangeliet
Mark Markusevangeliet
Luk Lukasevangeliet
Joh Johannesevangeliet
Apg Apostlagärningarna
Rom Romarbrevet
1 Kor Första Korintierbrevet
2 Kor Andra Korintierbrevet
Gal Galaterbrevet
Ef Efesierbrevet
Fil Filipperbrevet
Kol Kolosserbrevet
1 Thess Första Tessalonikerbrevet
2 Thess Andra Tessalonikerbrevet
1 Tim Första Timotheosbrevet
2 Tim Andra Timotheosbrevet
Tit Titusbrevet
Filem Filemonbrevet
Heb Hebreerbrevet
Jak Jakobsbrevet
1 Pet Första Petrusbrevet
2 Pet Andra Petrusbrevet
1 Joh Första Johannesbrevet
2 Joh Andra Johannesbrevet
3 Joh Tredje Johannesbrevet
Jud Judasbrevet
Upp Uppenbarelseboken


Namnet Bibeln kommer från grekiskans Biblia, vilket betyder böcker. Bibeln (GT+NT) består av 66st olika böcker/brev. Hänvisningar till en specifik text i Bibeln. Tex. Matt 7:7-8. Finner man i Nya Testamentet, Matteusevangeliet Kapitel 7, Vers 7-8

"Bibeln är världens största bästsäljare. Den finns översatt, helt eller delvis, till 2261 språk och antas under tiden 1815–1985 ha tryckts i över
2 500 000 000 exemplar. Det motsvarar en stapel av biblar till en höjd av cirka 10 000 mil, det vill säga en fjärdedel av avståndet mellan jorden och månen eller jorden runt två och ett halvt varv."

bibeln.se


Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig.

- Psaltaren 119:105