Bibelåret på Hjälmareds Folkhögskola 2004/2005

När jag sökte till Hjälmareds Bibellinje var det till största del för att jag var intresserad och ville fördjupa mig i kristen tro. Något som jag inte hade i tanke var att man skulle få så bra vänner och hamna i en sådan go klass. Mycket glädje, bra undervisning och fin gemenskap gjorde året till det överlägset bästa studieår jag haft!

Tack alla som var med och gjorde året så bra!