APOLOGETIKKRISTEN TRODIVERSE

Det ovärderliga livet

barn
(Tryck här om du vill dölja bilden)

Vad hände med det ovärderliga livet? - Hur kunde det bli så ovärdigt?
Vad skulle kunna rättfärdigande dödande av dessa ovärderliga små?
... och nej barnet på bilden sover dessvärre inte.

Citat med länkar:

Vad ska jag göra med fostret när det lever?
Läs mer här...

Det finns ingenting som så övertygande besvarar frågan om fostrets status som en bild. Alla kan själva se - oavsett medicinsk och biologisk utbildning - att abort dödar en liten människa.
Läs mer här...

Hur kan det vara så att ett foster i vecka 22, som mamman inte vill föda, kallas cellklump medan ett foster i vecka 22, som mamman vill föda, kallas barn? Ett helt läkarlag kämpade för att rädda livet på Knut (och lyckades). Samtidigt kanske ett 22 veckor gammalt foster ligger och självdör i operationssalen bredvid (och kallas cellklump, eftersom vi inte vill erkänna vad det handlar om – mord!). Inte kan väl människovärde bygga på om en mamma önskar föda sitt barn eller ej?
Läs mer här: Cellklump?

Är det rätt att vi lägger oss i andra länders människosyn, när barnen som blir till här inte blir tillåtna att födas på grund av att de skiljer sig från mängden?
Läs mer här: Otäck jakt på avvikelser

De andades och rörde på sig i upp till en timme efteråt, säger sjuksköterskan.
Läs mer här: Rutin att döda

Det är lätt att se det onda i att döda ett människobarn när det äger rum på andra sidan jordklotet och mot föräldrarnas vilja. Lika svårt är det att kännas vid det onda i att döda ett människobarn när det sker i vår omedelbara närhet och på grund av föräldrarnas vilja. Men ett människobarn är ett människobarn. Vare sig hon lever i Kina eller i Sverige.
Läs mer här: Se barnet. Se människan.

Anna var i femte veckan och grälade med sin pojkvän, som tyckte att hon skulle göra abort. När han såg bilderna på hemsidan abortnej.se vände allt.
Läs mer här: Nu har deras barn fyllt två år.

Barnen vi övergav kommer aldrig igen. De hade räddat oss. Fyllt våra liv med liv. Sprängt våra hjärtan med kärlek. Målat världen med skimrande färger. Om vi bara hade låtit dem leva. Det gäller lika mycket de normalstörda som de specialstörda. Min lille son med Downs syndrom är en lika omistlig del av min familj som hansäldre syskon. De är alla lika unika.
Det är så lätt att älska dig.

Precis som kvinnan har rätt till sin kropp har barnet rätt till sin kropp.
Läs mer här

 

Övriga länkar: Har alla rätt till sina kroppar?


Det [att visa bild på aborterat foster; min anm.] handlar emellertid inte alls om att skuldbelägga. Det handlar om sanning. Beslutar man sig för att göra en abort skall man veta vad detta innebär och vad ett ofött barn verkligen är. Ett så viktigt beslut, där det faktiskt handlar om att släcka ett liv, måste definitivt vara grundat i sanning!
- Krister Renard

 

 

 

www.manniskovarde.se