APOLOGETIKKRISTEN TRODIVERSE

Mening?Frågan var om en apa som användes som föröksdjur vid experiment med poliovaccin och utsattes för stick efter stick, någonsin skulle kunna fatta meningen med sitt lidande. Gruppen svarade enhäldigt, att den naturligtvis inte skulle göra detta, ty med sin begränsade intelligens skulle den inte kunna tränga in i människans värld, det vill säga den enda värld i vilken dess lidande skulle te sig meningsfullt. Då gick jag ytterliggare ett steg och frågade: "Och vad säger ni om människan? är det inte tänkbart, att det kan finnas en värld bortom människans. En värld där frågan om en yttersta mening med människans lidande får ett svar?"

Viktor E. Frankl
Livet måste ha en mening