APOLOGETIKKRISTEN TRODIVERSE

Teodiceproblemet


skog

Ondskan och lidandets problem är frågor som i alla tider har berört människor. Länkarna nedan berör dessa frågor samtidigt som de belyser att det faktiskt inte råder en logisk motsägelse mellan det onda och Guds godhet och allmakt.


"Det har blivit allmänt erkänt att Alvin Plantinga har bevisat konklusivt att det inte går att formulera en logisk motsägelse utifrån påståendena att ”Gud är allsmäktig” ”Gud är god” och ”ondskan finns”. Plantinga har gjort detta genom att visa på ett fjärde påstående som förenar dessa påståenden, nämligen följande: Gud kan ha moraliskt godtagbara skäl för att tillåta den ondska som finns” Detta påståenden förenar Guds allmakt och godhet med ondskans existens. Och som Plantinga mycket riktigt påpekar räcker det med att detta fjärde påstående, nämligen att ”Gud har moraliskt godtagbara skäl för att tillåta den ondska som”,är möjligt sant för att det ska fungera som den kil som bryter upp det logiska trilemma som ondskans logiska problem utgör. Enligt många filosofer har Plantingas försvar effektivt och slutgiltigt avväpnat ondskans logiska problem. (...) Om vi betraktar våra begränsningar i tid och rum, intelligens och kunskap så borde vi inte förvänta oss att vi kan se Guds skäl bakom varför Gud tillåter varje ond sak som sker."

-Mats Selander


Gud och det onda av Mats Selander
Ondskans problem... av Stefan Gustavsson
Teodicéproblemet av Svenska Bibelsällskapet
Teodicéproblemet av Thor-Leif Strindberg
Varför stoppar inte Gud allt lidande? av Thor-Leif StrindbergHerren Gud gav detta bud: ”Du får äta av alla träd i trädgården utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet skall du dö.”
Första Moseboken 2:16-17


Vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den Ondes våld.
Första Johannesbrevet 5:19

Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.
Andra Petrusbrevet 3:9